“De Humanistische uitvaartbegeleiding en ik”, door Maria van de Wetering

Toen mijn opa overleed, ik was 19, kreeg hij een katholieke uitvaart zoals de gewoonte was in mijn familie. We zaten op afstand van het hele gebeuren en ik dacht: ‘Zo moet het niet! We moeten rondom de kist zitten en verhalen over opa vertellen’. Toen ongetrouwde zussen van mijn ouders overleden, vroeg ik of iemand iets persoonlijks ging vertellen. Gebeurde dat niet en was er een onbekende pastor, dan vertelde ik een verhaal over de overledene dat ik verzameld had in onze familie.

Ook toen mijn man overleed, bijna 13 jaar geleden, sprak ik zelf. Het hielp me toen om steeds bij hem een deel van de tekst voor te lezen, – hij was thuis opgebaard -. Daardoor lukte me dat in de aula zonder te emotioneel te worden. Dat gevoel van ‘we hebben het goed gedaan’ hielp me. Ook om door de ergste rouwperiode heen te gaan.

Zo liep de wens om te spreken bij uitvaarten als een rode draad door een groot deel van mijn leven.
Ik was ook heel gelukkig toen ik de humanistische uitvaartsprekers op het spoor kwam. Dat wilde ik! Maar ik werkte nog. Het is nodig om vrij van werk te zijn, je moet wel wat dagen vrijuit kunnen besteden aan een uitvaart.

Ik ben trots op deze vrijwilligersfunctie. Alles wat ik in mijn leven en werken aan ervaring heb opgedaan, komt hier bijeen. Het geeft me veel voldoening om een familie of vrienden van een overledene bij te staan in de eerste periode na een overlijden. Ik hoor hun verhalen en probeer hun sfeer goed in me op te nemen.

Voor mij is het heel belangrijk dat het leven van ieder mens in het licht komt te staan. Ieder mens heeft een verhaal dat verteld dient te worden. In goed overleg met familie en met de uitvaartverzorger komt er dan een passende afscheidsbijeenkomst in een aula, op een kerkhof of soms bij iemand thuis. Daarna kan een familie verder en kunnen ze gaan rouwen, omdat ze een goed gevoel over de uitvaart hebben.

Mijn leven is verrijkt met de vele prachtige levensverhalen die ik mocht horen en het gevoel dat ik een steentje bij heb mogen dragen in een zo gevoelige periode in het leven van veel mensen.

“De beste boer ooit”, door Hannie Vonk, regio Zeeland

Veel geluk heeft hij niet gekend in zijn leven: geboren in een arm boerengezin kort voor de crisisjaren, getogen op de akkers, weinig opleiding vanwege de oorlog en al vroeg arbeidsongeschikt. Hij mopperde wel eens op zijn lot, maar hij was niet verbitterd. Hij zei altijd: “Ach, dat geldt voor velen uit mijn tijd. Ik heb een lieve, hard werkende vrouw en goede kinderen”.

Wat aan hem vrat was zijn ervaring in de Noordoostpolder. Hier had hij jarenlang gewerkt, keihard, ver weg van zijn Zeeuwse geboortegrond. Hij hielp de polder te ontginnen en geschikt te maken voor de landbouw. Dit met het vooruitzicht om er later voor zichzelf te beginnen. Hij sneed riet, ploegde de zware klei, zaaide en oogstte. Voor dag en dauw vertrok hij lopend naar zijn werk. ‘s Avonds laat kwam hij weer terug naar de barak, waar hij met 10 man op een slaapzaal sliep, op een strozak in een houten bed.

Zijn toekomstplan viel in duigen toen een commissie besliste dat hij niet in aanmerking kwam voor een eigen bedrijf. “Waarom…?” Die vraag liet hem nooit meer los. “Werkte hij niet hard genoeg? Had hij te weinig scholing? Was zijn huis niet netjes genoeg geweest toen ze kwamen kijken? Had hij niet het goede geloof?” Hij begreep het niet. De afwijzing kwam hard aan en zwaar teleurgesteld keerde hij terug naar Zeeland.
Hij betrok een bouwval en startte een boerenbedrijf. Hier ontmoette hij zijn vrouw. Zij stond achter hem. Samen bouwden ze aan hun gezin en hun bedrijf. Tot hij op zijn veertigste last kreeg van zijn rug. Tegen alle adviezen in ploeterde hij voort, stug en zwijgzaam. Op zondagen wandelde hij met zijn kinderen langs zijn akkers en zijn vee. Zij voelden zijn liefde voor het land en zijn trots.

Zijn oudste zoon die in Wageningen had gestudeerd, sprak tijdens de uitvaartceremonie een korte tekst. Met tranen in zijn ogen sloot hij af met: “Pa, het leven was niet gemakkelijk voor je, maar voor mij was je de beste boer ooit”.

Uitvaart met een tolk, door Paul in den Rieden, regio Friesland

Onlangs werd mij gevraagd de uitvaart te leiden van een man van 33 jaar, die afkomstig was uit Bosnië.

Ter voorbereiding van het gesprek met zijn ouders en zijn zus heb ik Wikipedia geraadpleegd om een beeld te krijgen van de burgeroorlog, die in de negentiger jaren in het voormalige Joegoslavië gewoed heeft. Deze familie was destijds gevlucht, omdat zij gevaar liepen om vermoord te worden. De kinderen waren tijdens die vlucht nog heel jong. Na wat omzwervingen kwamen zij terecht in een opvangcentrum in Witmarsum (Fr.). Over de opvang en de wijze waarop ze opgenomen waren in de gemeenschap waren zij zeer lovend.

Tijdens ons gesprek vroeg de vader mij of ik weleens met een tolk gewerkt had. Tijdens de uitvaartplechtigheid zouden er een aantal familieleden uit Bosnië aanwezig zijn en hij wilde graag dat die datgene dat ik zou gaan zeggen, ook zouden kunnen volgen.

Hoe stelde hij zich dat dan voor?  Na elke zin een tolk de zin laten vertalen? Na elke alinea? Terwijl ik die vragen aan de vader stelde, waarbij ik wel liet merken dat ik dat niet werkbaar vond, bedacht ik een andere oplossing. “Als ik zorg dat u mijn tekst ruim voor de uitvaart in uw bezit heeft, kunt u dan zorgen voor een vertaling?”

En zo hebben we het gedaan, met gevolg dat tijdens de uitvaart op de eerste en tweede rij een vijftiental mensen met een papier in hun handen zat en mijn toespraak konden “meelezen”.

 

De beste boer ooit, door Hannie Vonk, regio Zeeland

Veel geluk heeft hij niet gekend in zijn leven: geboren in een arm boerengezin kort voor de crisisjaren, getogen op de akkers, weinig opleiding vanwege de oorlog en al vroeg arbeidsongeschikt. Hij mopperde wel eens op zijn lot, maar hij was niet verbitterd. Hij zei altijd: “Ach, dat geldt voor velen uit mijn tijd. Ik heb een lieve, hard werkende vrouw en goede kinderen”.

Wat aan hem vrat was zijn ervaring in de Noordoostpolder. Hier had hij jarenlang gewerkt, keihard, ver weg van zijn Zeeuwse geboortegrond. Hij hielp de polder te ontginnen en geschikt te maken voor de landbouw. Dit met het vooruitzicht om er later voor zichzelf te beginnen. Hij sneed riet, ploegde de zware klei, zaaide en oogstte. Voor dag en dauw vertrok hij lopend naar zijn werk. ‘s Avonds laat kwam hij weer terug naar de barak, waar hij met 10 man op een slaapzaal sliep, op een strozak in een houten bed.

Zijn toekomstplan viel in duigen toen een commissie besliste dat hij niet in aanmerking kwam voor een eigen bedrijf. “Waarom…?” Die vraag liet hem nooit meer los. “Werkte hij niet hard genoeg? Had hij te weinig scholing? Was zijn huis niet netjes genoeg geweest toen ze kwamen kijken? Had hij niet het goede geloof?” Hij begreep het niet. De afwijzing kwam hard aan en zwaar teleurgesteld keerde hij terug naar Zeeland.

Hij betrok een bouwval en startte een boerenbedrijf. Hier ontmoette hij zijn vrouw. Zij stond achter hem. Samen bouwden ze aan hun gezin en hun bedrijf. Tot hij op zijn veertigste last kreeg van zijn rug. Tegen alle adviezen in ploeterde hij voort, stug en zwijgzaam. Op zondagen wandelde hij met zijn kinderen langs zijn akkers en zijn vee. Zij voelden zijn liefde voor het land en zijn trots.

Zijn oudste zoon die in Wageningen had gestudeerd, sprak tijdens de uitvaartceremonie een korte tekst. Met tranen in zijn ogen sloot hij af met: “Pa, het leven was niet gemakkelijk voor je, maar voor mij was je de beste boer ooit”.

Johanna Wierema en Henk Laarakkers in radioprogramma van Radio Oost

Onze uitvaartbegeleiders, Johanna Wierema en Henk Laarakkers uit de provincie Overijssel, zijn geïnterviewd voor het programma “Ongelooflijk! Humanisme in Overijssel” van Radio Oost.
Het interview is uitgezonden op zondag 18 maart jl. om 19.00 uur op Radio Oost. Deze uitzending is nog te beluisteren via de website van RTV-Oost onder Uitzending gemist. Luister terug

Oud-politicus Piet Hamelink nu actief als uitvaartbegeleider

Piet Hamelink kan niet stilzitten. De oud-politicus (PvdA) heeft een waslijst aan vrijwilligerswerk.

Nu heeft hij er een bijzondere functie bij: spreker bij uitvaarten.

Jarenlang was Hamelink Statenlid voor de PvdA in Provinciale Staten van Zeeland, vakbondsbestuurder én woordvoerder voor het Roompotconcern, waar hij de rechterhand was van Roompotbaas Henk van Koeveringe. Hamelink is nu, sinds zijn pensioen en vertrek uit de politiek een paar jaar geleden, zeer betrokken bij onder meer culturele vereniging NUT op Noord-Beveland. Ook doet hij vrijwilligerswerk voor ouderen in zijn omgeving.

De oudste van elf kinderen

Zijn sociale bewogenheid stamt volgens Hamelink uit zijn jeugd. “Een arm gezin, ik ben de oudste van elf kinderen. Er was weinig gelegenheid voor scholing; ik moest op mijn veertiende na twee jaar ambachtsschool van school af om te gaan werken.” Dankzij zelfstudie en “doordat mensen mij wilden helpen en kansen gaven” wist Hamelink zich op te werken.

Omdat Piet Hamelink de laatste jaren ook optrad als trouwambtenaar, was het voor hem een logische stap om ook te gaan spreken op uitvaarten. Hij doet dat voor de Humanistische Uitvaartbegeleiding, tegen een onkostenvergoeding, als de familie van de overledene dat niet kan of wil. “Ieder mens verdient een waardig afscheid”, motiveert Hamelink dit werk.

Niet hard en zakelijk, maar menselijk

Het spreken tijdens een uitvaart is volgens Hamelink niet te vergelijken met het spreekgestoelte in de politiek. “Ook tijdens politieke toespraken leg je er natuurlijk emotie in, om je tegenstanders ergens van te overtuigen. Maar een politieke toespraak kan hard en zakelijk zijn, een toespraak bij een uitvaart is veel menselijker.”

Bron: dit is een artikel van Omroep Zeeland van 14 december 2017. Klik hier voor het bijbehorende filmpje en het volledige artikel.