Humanisme in het levensverhaal

Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat en die uitgaat van de waardigheid van de mens. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hechten bijzonder aan de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achter staat.

In ons werk als spreker komt de humanistische levensvisie tot uiting in het levensverhaal dat wordt gemaakt.

  1. Sprekers van de HUB stellen de mens centraal: wie was de overledene en wat betekent hij voor zijn omgeving? Ieder mens en ieder levensverhaal is uniek en dat wordt in de toespraak met respect rechtgestaan.
  2. Sprekers vertellen het levensverhaal van de overledene: wie was hij, hoe verliep zijn leven, wat betekende hij voor anderen? Hierbij kunnen naast zijn kracht ook zijn zwakke punten – respectvol – aan de orde komen.
  3. De sprekers geven verdieping aan het levensverhaal van de overledene: wat zijn de grote lijnen achter de feiten? Wat zijn betekenisvolle verhalen in het leven van de overledene, de verhalen die er echt toe doen? Wat is de diepere betekenis van het leven geweest? Vanuit welke waarden en beginselen leefde hij? Welke thema’s en dilemma’s domineerden het leven.

De sprekers van de Humanistische uitvaartbegeleiding voegen met deze drie bovengenoemde punten een beschouwende dimensie toe aan hun toespraak, waardoor deze aan diepgang en waarde wint.

Wilt u meer lezen over de uitgangspunten van het humanisme?  Neem dan een kijkje op de website van het Humanistisch verbond.

Zelf denken samen leven / samen afscheid nemen

Omdat je een uitvaart niet over kunt doen.

Spreker in beeld

Jasper Zuidvliet

‘Dat is nu echt iets voor jou’, zei ze. Een vriendin van mij had ergens voorjaar 1995 een oproep gelezen waarin vrijwilligers werden gevraagd: uitvaartbegeleiders gezocht.

Lees meer

“We hebben gehuild, maar ook gelachen. Precies

wat ik wilde. Top! Ga vooral zo door. Heerlijk dat

er mensen zijn, die deze zware taak van je

overnemen en een vaak wat kille crematie

omvormen naar een warme ceremonie.”

“Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken.”

Fleur Dageraad vertelt over ‘Gesprek bij leven’