Spreker in beeld – Berthe Geldof

In een rouwstoet door een zonnige bomenlaan naar het plaatselijke kerkhofje lopen, waar de grote klok in de kerkstoel wenkt en dan een laatste groet mogen uitspreken bij het graf…

Van dichtbij meemaken hoe de genodigden op een afscheidsplechtigheid ontroerd raken door een klein meisje dat oma’s levenspad heeft geschilderd op de binnenkant van haar kist en het verhaal daarbij mogen vertellen…

Twee donkere vlinders door de aula zien fladderen boven de kist waarop de dochter een prachtig groot exemplaar heeft geschilderd en een moment van stilte om de overledene mogen inleiden…

…. een paar sfeerbeelden uit uitvaarten waar ik de afgelopen jaren als humanistisch spreker een bijdrage aan heb mogen leveren. Ik beschouw het als een voorrecht om aanwezig te mogen zijn bij zulke bijzondere, intieme momenten.

Door een familie in vertrouwen genomen te worden en samen met hen een passende plechtigheid voor te bereiden die recht doet aan de persoon van hun overleden dierbare: daarin ligt voor mij de uitdaging.

Het levensverhaal vertellen is meestal waar de familie mij voor vraagt, maar door mijn tekst te verbinden met hun eigen inbreng aan gedichten, muziek of attributen, maken we er samen een mooi afscheidsritueel van.

Ik vind het prachtig werk waar ik verschillende kanten van mijn levenservaring in kan gebruiken: het in gesprek gaan met mensen en het levensverhaal naar voren halen, het schrijven, het knutselen aan een mooi draaiboek waarin persoonlijke elementen zijn verwerkt. Het spreken tijdens de plechtigheid en genieten van wat het is geworden zijn voor mij de kers op de taart.