“De warmte en betrokkenheid van de uitvaartbegeleider hebben geheel aan onze verwachting voldaan. Ook hebben we veel positieve reacties van belangstellenden ontvangen. Dit is ons tot grote steun geweest.”

Spreker in beeld

Liesbeth Quaadgras

BINNENVAART. De overledene was een binnenschipper, 49 jaar oud, plotseling bezweken aan een hartaanval. Binnenschippers leiden een leven dat vooral draait om werk en familie.

Lees meer

Hulp nodig?

Een goede keuze maken kan lastig zijn. Wij kunnen u daarbij helpen. In een kort telefoongesprek stellen wij vragen en zoeken de juiste persoon op.

Bel 0900 900 5030