Terug naar alle regio's
Uitvaartbegeleiding Drenthe, Overijssel en Flevoland
0900-3302020

In onze regio zijn 14 goed opgeleide sprekers actief. We hebben sprekers van jong en oud, man en vrouw en van verschillende achtergronden. We maken graag kennis met u.

Onze uitvaartsprekers hebben oog voor de waardigheid en eigenheid van elk mens. Voor het spreken hebben ze een speciale opleiding gevolgd. Nabestaanden kunnen laten weten of ze liever een man of een vrouw hebben. Veel van onze sprekers kunnen ook in een andere taal en soms in dialect spreken tijdens een uitvaart. Wij houden rekening met uw wensen.

Spreken bij uitvaart
€ 250,-

Dit kunnen wij voor u doen:

  • het schrijven en uitspreken van toespraken bij uitvaarten;
  • in overleg met u en de uitvaartondernemer kunnen wij de plechtigheid ook begeleiden;
  • het geheel begeleiden van een ‘huiskameruitvaartdienst’;
  • hulp bij rituelen en muziek.
Gesprek bij leven
€ 150,-

Tijdens dit gesprek verzamelt de spreker de ingrediënten die later de basis vormen voor de uitvaarttoespraak. Het document wordt door uzelf bewaard.

“Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken”

Fleur Dageraad over de uitvaart van haar man
Geert de Jonge
Reactie van een dochter: ‘…Dank dat je hebt willen spreken bij de uitvaart van mijn vader. Ik merk nu hoe belangrijk dit voor mij is geweest. Het was een fijn, mooi en rustig afscheid…'
Henk Laarakkers
Mijn beweegreden om bij uitvaarten te spreken komt voort uit mijn opvatting dat ieder mens het recht heeft op een goed en waardig afscheid.
Graag wil ik daaraan een bijdrage leveren. Het levensverhaal van de overledene draagt daartoe bij.
Johanna Wierema
"Ieder afscheid is de geboorte van een herinnering" (Salvador Dali)

Samen met nabestaanden een herkenbaar levensverhaal optekenen, daar streef ik naar.
Corry Bouter
U hebt haar zeker verzorgd
dat u haar zo goed kent'
Met dank aan de nabestaanden
voor de vele verhalen over
hun overleden dierbare.
Geesje Stoetman-Ten Cate
Heel graag wil ik bijdragen aan het vinden van de juiste woorden die recht doen aan het leven van de overledene en die troostend zijn voor de nabestaanden.

Smilde
Berthe Geldof
In mijn toespraken verwerk ik niet alleen de belangrijkste levensfeiten van de overledene, maar maak ik doormiddel van beeldende taal ook zijn/haar omgeving en levenssfeer voelbaar.
Gerda Schouten
Ik vind het enorm eervol een familie bij te mogen staan op zo’n droevig moment. Een levensverhaal te schrijven dat recht doet aan hun overleden dierbare is geweldig!
Ilse Raanhuis
Recht doen aan een leven dat is geleefd.
Recht doen aan deze mens.
Recht doen aan de herinneringen van nabestaanden.
Respectvol.
Een levensverhaal schrijven en uitspreken.
Mogen bijdragen aan 'goed' afscheid nemen.
Daar help ik graag bij.
Dat vind ik eervol.
Jan Nijmeijer
De dood verandert mensen in verhalen.
Samen met de familie maak ik een passend levensverhaal.
Dit kan kracht bieden om weer verder te gaan.
Roel Wink
Met de nabestaanden een verhaal maken en uitspreken dat recht doet aan het leven van de overledene. Dat is zinvol én eervol werk.

“Bedankt voor de mooie woorden. Iedereen van familie tot vrienden vond het een mooi totaal plaatje. Zo was hij nou eenmaal werd gezegd. Dus dank u langs hier.”

Dankbare nabestaande
Marion Liese
Woorden zijn kostbaar
en een blijvende herinnering
aan diegene die er niet meer is.
Deze uit te spreken namens de familie
is een grote eer voor mij
en doe ik graag.
Els van Putte

Elke familie is anders en elk verlies is anders. Door betrokkenheid, inlevingsvermogen en creativiteit geven onze sprekers kleur aan het levensverhaal van iedere overledene. Het verhaal van een uniek mens. Zelf denken, samen leven.

Bea Lubbers van de Uitvaartbegeleiding Drenthe.
Spreker in beeld

Berthe Geldof

In een rouwstoet door een zonnige bomenlaan naar het plaatselijke kerkhofje lopen, waar de grote klok in de kerkstoel wenkt en dan een laatste groet mogen uitspreken bij het graf…

Lees meer

Hulp nodig?

Een goede keuze maken kan lastig zijn. Wij kunnen u daarbij helpen. In een kort telefoongesprek stellen wij vragen en zoeken wij de juiste persoon op.

Bel 0900 330 2200