Terug naar alle regio's
Uitvaartbegeleiding Fryslân
0517-417799

In Friesland staan wij voor u klaar met 20 professionele sprekers bij uitvaarten. Wij hebben allemaal persoonlijke aandacht, vertrouwen, professionaliteit en ervaring. We zetten ons in voor de persoonlijke plechtigheid, waarin we samen met u vorm geven aan het laatste afscheid.

Onze uitvaartsprekers hebben oog voor de waardigheid en eigenheid van elk mens. Voor het spreken hebben ze een speciale opleiding gevolgd. Nabestaanden kunnen laten weten of ze liever een man of een vrouw hebben. Veel van onze sprekers kunnen ook in een andere taal en soms in dialect spreken tijdens een uitvaart. Wij houden rekening met uw wensen.

 

Spreken bij uitvaarten
€ 250,-

Dit kunnen wij voor u doen:

  • het schrijven en uitspreken van toespraken bij uitvaarten;
  • in overleg met u en de uitvaartondernemer kunnen wij de plechtigheid ook begeleiden;
  • het geheel begeleiden van een ‘huiskameruitvaartdienst’;
  • hulp bij rituelen en muziek.
Gesprek bij leven
€ 150,-

Tijdens dit gesprek verzamelt de spreker de ingrediënten die later de basis vormen voor de uitvaarttoespraak. Het document wordt door uzelf bewaard.

Abel van Olst
Als u straks met goede en warme gevoelens terug kunt kijken op dat gedenkwaardige moment van afscheid nemen, dan is mijn doel bereikt. Zorg, aandacht, empathie en respect zijn betekenisvolle woorden waarmee ik u tijdens die kwetsbare dagen tot steun kan zijn ter voorbereiding op de plechtigheid. Zowel in Nederlands, Fries en Stadsfries.
Boudina Tuinstra
Het gevoel dat uw dierbare er tijdens de afscheidsdienst toch nog ‘een beetje bij is’. Terug kunnen blikken op een mooi, waardevol afscheid in een moeilijke tijd. In samenspraak met u als naasten teken ik een mooi, warm en respectvol levensverhaal op van degene die u in liefde moest loslaten. Dit kan in het Nederlands of Fries.
Dora van der Veen
Ieder mens is uniek, is van waarde en heeft een verhaal. Met empathie en respect wil ik samen met nabestaanden een mooi en warm levensverhaal maken wat recht doet aan het leven van de overledene.
Geke van der Veen-Philips
Gepke Rozema-Veenstra
Mei waarmte elk mins in leafdefol ôfskie jaan.
Gerda de Graaf-Luigjes
Hanneke van Foeken
Ik bin no omtrint trije jier mei dit mooie werk waande en haw der gjin tel spyt fan. It is fijn om op dizze manier in bytsje tjinstber te wezen oan de mienskip.
Ina van der Molen
Samen met u inhoud geven aan een respectvolle uitvaart, dat is waar ik voor wil staan, tot troost van de nabestaanden.
Jelly Bruining
Samen met nabestaanden ga ik opzoek naar een passend levensverhaal, dat met respect recht doet aan het leven van de overledene.
Hjirmei hoopje ik de direkte neisten yn de earste tiid nei it ferlies stypje te kinnen.

Dank voor het verwoorden van de levensloop van mijn vader.
Het betekent heel veel voor ons. Ik zal goed op mijn moeder passen, er komt nu tijd voor verwerking en rust. Fijn dat je dit hebt willen doen voor mijn ouders.

Korry Spiekstra
Ik help u graag om op een goede wijze vorm en inhoud te geven aan een afscheidsbijeenkomst voor uw dierbare.

Ik help jo graach mei it op goede wize foarm en ynhâld jaan oan in ôfskiedsgearkomste foar jo dierbere.
Marian van der Geest
Achter elke traan van verdriet, schuilt de glimlach van herinneringen.
Samen met u maak ik een mooi levensverhaal van uw dierbare.
Mariëtte Bakker
Samen met nabestaanden vorm en inhoud geven aan een afscheid, zodat op een liefdevolle manier de overledene recht wordt gedaan.
Marijke Prins
Elk mins fertsjinnet in weardich en respektfol ofskie.
Mettiena Leemeijer
Het is mooi om woorden te geven aan wat iemand heeft betekend voor iedereen die hem of haar dierbaar was.
Michiel de Wolff
Net al te swier, mar iepen, mei warmte en respekt foar it libben.
Mirjam van der Valk-Kruize
Ik vind het fijn om er te zijn voor de familie.
En samen de herinneringen aan de overledene op te halen.
Want iedereen heeft zijn unieke verhaal.
En dat verhaal is het waard om opgeschreven en verteld te worden.
Tineke Hemminga
Samen met de familie breng ik herinneringen en gevoelens van nabestaanden in de eigen spreektaal, Fries, Stads of Nederlands tot een passend en persoonlijk verhaal.
Truida Bijlholt-Feringa
Luisteren, meeleven, schrijven, spreken
Het is een helpende, maar vaak ook een troostende hand die je toesteekt.
Vera Bosma-Korfmaker
Nabestaanden behulpzaam mogen zijn bij het vormgeven aan een passend afscheid voor hun dierbare, betekent voor mijzelf een stukje zingeving.
Ymie Kiel-Hoekstra
Elk leven heeft zijn eigen geschiedenis. Elke dood zijn eigen verdriet. Elke herinnering zijn eigen waarde. Elk mens heeft een eigen verhaal en dat is het waard om opgeschreven en vertelt te worden
Betty Visser
Ik heb zo'n waardering voor de sprekers, mede gebaseerd op eigen ervaring. Daarom zet ik mij graag in als penningmeester