Terug naar alle regio's
Uitvaartbegeleiding Fryslân
0517-417799

In Friesland staan wij voor u klaar met 23 professionele sprekers bij uitvaarten. Wij hebben allemaal persoonlijke aandacht, vertrouwen, professionaliteit en ervaring. We zetten ons in voor de persoonlijke plechtigheid, waarin we samen met u vorm geven aan het laatste afscheid.

Onze uitvaartsprekers hebben oog voor de waardigheid en eigenheid van elk mens. Voor het spreken hebben ze een speciale opleiding gevolgd. Nabestaanden kunnen laten weten of ze liever een man of een vrouw hebben. Veel van onze sprekers kunnen ook in een andere taal en soms in dialect spreken tijdens een uitvaart. Wij houden rekening met uw wensen.

 

Spreken bij uitvaarten
€ 225,-

Dit kunnen wij voor u doen:

  • het schrijven en uitspreken van toespraken bij uitvaarten;
  • in overleg met u en de uitvaartondernemer kunnen wij de plechtigheid ook begeleiden;
  • het geheel begeleiden van een ‘huiskameruitvaartdienst’;
  • hulp bij rituelen en muziek.
Gesprek bij leven
€ 150,-

Tijdens dit gesprek verzamelt de spreker de ingrediënten die later de basis vormen voor de uitvaarttoespraak. Het document wordt door uzelf bewaard.

Abel van Olst
Bianca Prins
Geke van der Veen-Philips
Gezinus Hoven
Bij voorkeur een realistische toespraak, die recht doet aan het leven en de betekenis van de overledene.
Hanneke van Foeken
Ik bin no omtrint trije jier mei dit mooie werk waande en haw der gjin tel spyt fan. It is fijn om op dizze manier in bytsje tjinstber te wezen oan de mienskip.
Hoite Spijkstra
De famylje op respekfolle wize bystean by it ferlies fan in neiste en mei-inoar der in weardich ôfskied fan meitsje.
Inie Holtman-de Boer
Mijn ambitie is om een herkenbaar beeld te maken van een uniek mens. Ik hoop een bijdrage te leveren aan een warm en respectvol afscheid.
Jan Zandbergen

Dank voor het verwoorden van de levensloop van mijn vader.
Het betekent heel veel voor ons. Ik zal goed op mijn moeder passen, er komt nu tijd voor verwerking en rust. Fijn dat je dit hebt willen doen voor mijn ouders.

Korry Spiekstra
Ik help u graag om op een goede wijze vorm en inhoud te geven aan een afscheidsbijeenkomst voor uw dierbare.

Ik help jo graach mei it op goede wize foarm en ynhâld jaan oan in ôfskiedsgearkomste foar jo dierbere.
Marcel Kwint
Iedereen verdient een waardevol afscheid. Ik ben er voor de familie om daarbij te helpen.
Marijke Prins
Elk mins fertsjinnet in weardich en respektfol ofskie.
Michiel de Wolff
Net al te swier, mar iepen, mei warmte en respekt foar it libben.
Paul in den Rieden
Mijn insteek: Samen met de familie het unieke van een mens tijdens een waardig afscheid naar voren laten komen.
Petra Kuiper
Tineke Hemminga
Samen met de familie breng ik herinneringen en gevoelens van nabestaanden in de eigen spreektaal, Fries, Stads of Nederlands tot een passend en persoonlijk verhaal.
Truida Bijlholt-Feringa
Luisteren, meeleven, schrijven, spreken
Het is een helpende, maar vaak ook een troostende hand die je toesteekt.
Vera Bosma-Korfmaker
Nabestaanden behulpzaam mogen zijn bij het vormgeven aan een passend afscheid voor hun dierbare, betekent voor mijzelf een stukje zingeving.
Ymie Kiel-Hoekstra
Elk leven heeft zijn eigen geschiedenis. Elke dood zijn eigen verdriet. Elke herinnering zijn eigen waarde. Elk mens heeft een eigen verhaal en dat is het waard om opgeschreven en vertelt te worden
Betty Visser
Ik heb zo'n waardering voor de sprekers, mede gebaseerd op eigen ervaring. Daarom zet ik mij graag in als penningmeester
Ina van der Molen
Sake van der Kloet
Om mei-inoar in werkenber en goed ôfskied stal te jaan.
Dora van Veen
Rennie Niezink
Hedzer Klarenbeek
Mirjam van der Valk-Kruize
Marga Zuiderveld
Jelly Bruining