Terug naar alle regio's
Uitvaartbegeleiding Utrecht, Gelderland
0900-9005030
In onze regio zijn 15 goed opgeleide sprekers actief. We hebben sprekers van jong en oud, man en vrouw en van verschillende achtergronden. We maken graag kennis met u.

 

Onze uitvaartsprekers hebben oog voor de waardigheid en eigenheid van elk mens. Voor het spreken hebben ze een speciale opleiding gevolgd. Veel van onze sprekers kunnen ook in een andere taal en soms in dialect spreken tijdens een uitvaart. Wij houden rekening met uw wensen.

Filmpje Bouman over het werk als spreker bij de Humanistische uitvaartbegeleiding.

HUB-bulletin 21

HUB-bulletin 20

HUB-bulletin 19

HUB-bulletin 15

HUB-bulletin 14

HUB-bulletin 13

HUB-bulletin 12

Spreken bij uitvaart
€ 250,-

Dit kunnen wij voor u doen:

  • het schrijven en uitspreken van toespraken bij uitvaarten;
  • in overleg met u en de uitvaartondernemer kunnen wij de plechtigheid ook begeleiden;
  • het geheel begeleiden van een ‘huiskameruitvaartdienst’;
  • hulp bij rituelen en muziek.

 

Gesprek bij leven
€ 150,-

Tijdens dit gesprek verzamelt de spreker de ingrediënten die later de basis vormen voor de uitvaarttoespraak. Het document wordt door uzelf bewaard.

Sjoerd Schaaf
Spreker en voorzitter. Uitvaarten kunnen (deels) in het Duits, Engels en Fries worden gedaan.
Sophieke Nijhuis
Samen met de nabestaanden kijk ik terug op het leven van de overledene en verwoord dat geleefde leven in een toespraak voor de uitvaartceremonie. Ook kan ik ondersteuning bieden bij de nadere invulling daarvan. Een mooie uitvaartceremonie geeft immers kracht om verder te gaan en daarvoor wil ik mij graag inzetten.
Jeanet ter Linden
Spreker. Ook voor kinderuitvaarten.

“Zelfs mensen die mijn man niet zo goed kenden, leerden hem door de woorden van Johan kennen.”

Bo Bouman
Spreker. Verstaat de dialecten uit de regio.
Hetty Prangsma
Coördinator.
Annemieke Wollenberg
Wat ik in mijn woorden wil vangen, is wat belangrijk is voor de overledene. Een tekst die de persoon en zijn of haar leven recht doet. Bij elk gesprek met de nabestaanden, neem ik mijn nieuwsgierigheid mee.
Aris Oskam
Penningmeester.

“Wij hebben verschillende telefoontjes gehad van mensen dat de dienst zo mooi was, met complimenten naar de spreker.”

Renate Schapendonk
Ik wil graag samen met het gezin/de familie vorm en inhoud geven aan hun afscheid.
Maria van de Wetering
Spreker en coördinator. Ook voor kinderuitvaarten.
Hennie Stempher
Spreker. Omgaan met gelijkgeslachtelijke relatie. Ook (deels) in het Duits en Engels.
Dineke van Iwaarden
Spreker. Verstaat dialecten uit de regio.

“Heel erg bedankt voor de wijze waarop jij onze broer hebt herdacht. Het was warm en mooi en waardig.”

Marjolein Akkermans
Tijdens een gesprek met nabestaanden help ik mee om woorden te vinden die recht doen aan het leven van de overledene en diens betekenis voor zijn of haar omgeving. Indien gewenst denk ik ook mee in eigen manieren om vorm te geven aan de afscheidsceremonie. Met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst.

Joke Botman
De herinnering aan een mooie uitvaart is belangrijk. Ik help U daar graag bij.
Ann Korthuis
Het verhaal van iemands leven vertellen en er samen met de familie een warm en persoonlijk afscheid van maken zodat er met een goed gevoel op kan worden teruggekeken. Heel waardevol om dat te mogen doen
Indien gewenst in het Veluws dialect.

Rob Barensen
Ieder mens heeft recht op een gepast, en respectvol afscheid.
Daarnaast is het voor de nabestaanden van belang, dat zij met een goed gevoel
kunnen terugzien op een waardige afscheidsplechtigheid.
Rianne Zinken
"Ieder mens is uniek en verdiend een passend afscheid dat hem, haar, hen recht doet. Ik kan helpen om hier samen woorden aan te geven. Zorgvuldig, betrokken en vanuit het hart."

“Nogmaals bedankt. Het heeft ons erg goed gedaan dat u ons begeleid heeft tijdens de uitvaart van onze vader. Ook kregen wij veel complimenten over u, hoe u de dienst heeft geleid.”

Dankbare nabestaande.
Spreker in beeld

Maria van de Wetering

Ik ben trots op deze vrijwilligersfunctie. Alles wat ik in mijn leven en werken aan ervaring heb opgedaan, komt hier bijeen. Het geeft me veel voldoening om een familie of vrienden van een overledene bij te staan in de eerste periode na een overlijden.  Lees meer

Hulp nodig?

De juiste keuze maken kan lastig zijn. Wij kunnen u daarbij helpen. In een kort telefoongesprek stellen wij vragen en zoeken wij de juiste persoon op.

Bel 0900 900 5030