Zelf spreker worden

Onze sprekers houden een toespraak bij een afscheid, over het leven van de overledene en de betekenis die hij of zij voor anderen had. In het in memoriam worden de herinneringen en gevoelens van de nabestaanden onder woorden gebracht. De toespraak wordt gemaakt aan de hand van een gesprek met de nabestaande(n). Het doel van dit gesprek is het verzamelen van verhalen voor de toespraak en een luisterend oor te bieden aan nabestaanden. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten en te praten over de overledene en hun herinneringen.

Onze sprekers denken ook mee bij het vormgeven van de uitvaart, de muziekkeuze en bij het verrichten van rituelen.

Humanisme

De humanistische levensvisie komt in ons werk tot uiting in het levensverhaal dat wordt gemaakt. Humanistische uitgangspunten zijn bijvoorbeeld autonomie, menselijke waardigheid en streven naar een goed leven met een morele verantwoordelijkheid voor jezelf. Vanuit een humanistische levenshouding treden wij de ander open, onpartijdig en zonder dogma’s of vooroordelen tegemoet. In het levensverhaal staat het leven van de overledene centraal. De spreker werkt vanuit het humanistische gedachtegoed, maar niet uitsluitend voor humanisten. Iedereen kan van onze diensten gebruik maken.

Sprekers

Bij onze stichting werken ongeveer 160 begeleiders bij uitvaarten. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen die dit werk doen. De meeste sprekers zijn tussen de 50 en 70 jaar oud, en er zijn er ook begeleiders van 35 en 80 jaar. Er zijn uitvaartsprekers die zelf ervaring hebben met verlies en afscheid nemen en van daaruit willen proberen om andere mensen te helpen bij het afscheid. Er zijn ook vrijwilligers die zelf minder goede ervaringen hebben met uitvaarten en daar iets aan willen veranderen. Dit werk vraagt er willen zijn voor mensen, tijd en inzet. Naast een vrijwilligersvergoeding is de grootste beloning de voldoening die dit werkt schenkt en dat is het allemaal waard.

Wie kunnen dit werk doen?

Van sprekers wordt verwacht dat zij goed kunnen luisteren en interpreteren, zich goed kunnen uitdrukken in woord en geschrift, affiniteit hebben met de humanistische levensbeschouwing, flexibel inzetbaar zijn en zich overdag enkele uren kunnen vrijmaken. Nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd om minimaal 2 jaar voor de stichting werkzaam te zijn.

Aanmelden

Belangstellenden die actief willen worden als vrijwillige spreker krijgen een gesprek met een ‘intaker’ van de werkgroep in hun regio. Als er nieuwe vrijwilligers worden gezocht in de betreffende regio wordt er eerst informatie toegestuurd over de organisatie en de opleiding. Daarna vindt een kennismakingsgesprek plaats met de intaker. Na dit gesprek wordt besloten of een volgende stap gezet kan worden en u wordt aangemeld voor de cursus.

Opleiding en stage

Aspirant-sprekers krijgen een opleiding van twee weekenden. De opleiding staat in het teken van het oefenen in de vaardigheden interviewen, schrijven en spreken. Daarnaast wordt er gewerkt aan inhoudelijke verdieping en gedachtewisseling ten aanzien van sterven, dood en rouw. In de opleiding is ook aandacht voor het humanisme als levensbeschouwelijke stroming en bron van inspiratie in het werk.

Na afloop van de opleiding volgen twee workshops. Een workshop over ‘rituelen’ en een workshop over ‘het gesprek bij leven’. Ook loopt men in deze periode stage. Snuffelstages worden al gelopen voordat men de opleiding doet, zodat een goed beeld ontstaat van het werk als spreker.

In dit document vindt u de eindtermen van de opleiding.

“Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken”

Anoniem
Spreker in beeld

Hanny van Belkom

Het allerbelangrijkste is dat de overledene centraal staat. Daar gaat het om.

Lees meer

“We hebben gehuild, maar ook gelachen. Precies

wat ik wilde. Top! Ga vooral zo door. Heerlijk dat

er mensen zijn, die deze zware taak van je

overnemen en een vaak wat kille crematie

omvormen naar een warme ceremonie.”

“Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken.”

Fleur Dageraad vertelt over ‘Gesprek bij leven’